Velkommen til vores CSR Rapport 2017

CSR rapport 2017

Fundament af ansvarlighed

I 3R Kontor er vores forretningsmodel bygget på et fundament af ansvarlighed. Det er vores overbevisning at alle virksomheder skal tænke ansvarlighed ind i deres forretningsmodel, ellers er der ikke plads til dem i fremtiden. Vi ser at både kunder, samarbejderspartnere og jobitel medarbejdere i stigende grad stille krav til ansvarlighed. Vi ønsker at tage ansvar for miljøet https://datingstatus.com/en/ og for samfundets bæredygtige udvikling for vores forretnings skyld, men også for vores egen skyld, som borgere i en global verden. Disse to årsager er ikke hinandens modsætninger tværtimod understøtter de hinanden positivt.

Dokumentation er essentielt. Dels fordi vi ønsker at være med til at vise det er muligt at lave en positiv forretning uden at gå på kompromis med social og miljømæssig ansvarlighed. Desuden skal det være muligt for vores kunder at se forskel på de virksomheder, der tager a https://datingstatus.com/fr/ nsvar og de, der ikke gør. Derfor laver vi hvert år en CSR rapport, selvom vi med virksomhedens størrelse ikke er forpligtet til det rent juridisk.

Ansvar er ikke bare noget, vi taler om – det er noget, vi lever.

Tak fordi du læser med – og god fornøjelse!


Direktør, Steffen Max Høgh

Miljøansvar

Vi tager ansvar for miljøet

Socialt ansvar

Vi tager ansvar for hinanden

Samfundsansvar

Vi tager ansvar for at samfundet udvikler sig bæredygtigt

ÅRET DER GIK
RESULTATER 2017

stykker møbler er doneret væk til velgørenhed

flere medlemmer på Donationsnetværket

kg CO2 sparet på donerede stole

kr. omsætning i 2017

ansvarlige priser vundet

af vores ansatte er socialt udsatte

FNs VERDENSMÅL

En naturlig del af vores forretningskoncept

Vi ser FNs 17 verdensmål som et strategisk værktøj, der sikrer at 3R Kontor arbejder for en bæredygtig udvikling. Vi forholder os seriøst til målene, og fokuserer derfor vores ressourcer på at opnå ambitiøse resultater indenfor disse 5 mål.
Undervejs i rapporten vil du støde på målene igen, så du tydeligt kan se, hvordan hver af vores forretningsaktiviteter helt konkret understøtter FNs verdensmål.

Læs mere om verdensmålene

Verdensmål nr. 3

Vi fokuserer på et positivt psykisk arbejdsmiljø, hvor vi som noget unikt arbejder med at integrere socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Her sætter vi en ære i at alle ansatte trives uanset deres baggrund. Vi arbejder målrettet for, at medarbejderne finder glæden ved en uddannelse og et arbejde, og ikke falder tilbage i gamle vaner med kriminalitet, misbrug og lignende. Gennem et fast arbejde med struktur, forventninger og ansvar, er målet at forbedre medarbejdernes livsglæde og mentale helbred.

Verdensmål nr. 4

Uddannelse ligger os tungt på sinde i 3R Kontor. Vi er stolte over at have fire unge mennesker ansat, som var ufaglærte og arbejdsløse, da vi mødte dem. Nu er de alle i arbejde ved 3R Kontor som led i deres uddannelse. Vi arbejder målrettet med Erhvervsskolernes Grund Uddannelse. xjobs En uddannelse, der sikrer et videre forløb på det danske arbejdsmarked gennem kompetencer, relationer og selvstændighed.

Verdensmål nr. 8

Som en naturlig følge af arbejdet med SDG4, arbejder vi for at reducere arbejdsløshed blandt unge, som i et samfundsøkonomisk perspektiv er uhyre vigtigt for at reducere udgifter til offentlig forsørgelse og andre samfundstunge udgifter. Samtidig arbejder vi for reduktion af materialeforbrug i produktion ved at give nyt liv til brugte møbler. Vi prioriterer brugt over nyt, og reducerer dermed miljøpåvirkningen – et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid.

Verdensmål nr. 16

Dette verdensmål er centralt i vores arbejde, fordi vi gennem 3R-princippet (reduce, reuse, recycle) holder brugte møbler i kredsløb gennem istandsættelse, gensalg og donation til velgørende organisationer. Vi forlænger på den måde møblernes levetid, hvilket reducerer behovet for produktion af nye møbler – som dermed mindsker vi vores co2 aftryk.

Verdensmål nr. 16

Vi arbejder på at sikre, at de unge mennesker, vi ansætter, ikke falder tilbage i tidligere kriminelle spor. Det gør vi ved at skabe et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, der øger livskvalitet og velvære hos den enkelte medarbejder og skabe gode sociale relationer, der kan være med til at undgå fremtidige tilbagefald. Samtidig er alt virksomhedens arbejde dokumenteret og fuldt transparent, hvormed vi understøtter transparente institutioner.

Verdensmål nr. 17

Vores forretningskoncept illustrerer en unik måde at skabe partnerskaber for at opnå verdensmålene, hvor vi tæt samarbejde kan sætte skub i den bæredygtige udvikling. For 3R Kontor indebærer dette blandt andet et nystartet erhvervsPhD-projekt, der sætter fokus på cirkulær økonomi i offentlige udbud og partnerskaber, hvor private virksomeheder kan donerer brugte møbler til velgørende organisationer.

MILJØANSVAR

I 3R Kontor er miljøansvar fundamentet i vores forretningsmodel. Vi driver virksomheden ud fra et princip om, at alt er en ressource, og udsmidning absolut sidste mulighed. Derfor har vi også flere forretningsaktiviteter, som arbejder med på en miljørigtig dagsorden. Dem vil du møde herunder.

 

Gensalg af brugte møbler

krs. omsætning i brugte kontormøbler

3R Kontor lever vi af at sælge brugte kontormøbler. Ofte gensælges møbler direkte, andre gange kræver det istandsættelse og reparationer, før møblerne igen er i høj nok kvalitet til at kunne sælges. Salget af genbrugsmøbler giver møblerne en længere levetid. Det betyder at kundens møbelbehov nu ikke skal opfyldes af nye møbler, hvor naturen betaler prisen for merproduktionen. På den måde demonstrerer vores forretningskoncept en samfundsansvarlig og bæredygtig tilgang til forbrug og produktion.

   

Donation af brugte møbler

For at undgå at de møbler vi ikke kan sælge, går til spilde ved udsmidning og destruktion, har vi etableret Donationsnetværket. Det er en deleøkonomisk platform, hvor 3R Kontor tilbyder gratis møbler til skoler, foreninger og andre velgørende organisationer. Det er fornuftigt på tre måder:

Det gavner samfundet omkring os, fordi skoler, institutioner og foreninger får de møbler, de har behov for, men ofte ikke har råd til købe.

Det gavner miljøet, fordi modtagernes behov nu ikke bliver opfyldt af nye møbler, hvor naturen betaler prisen for merproduktionen.

Det giver økonomisk mening, fordi donationerne har stor markedsføringsværdi for os, og fordi vi sparer affalds- og lageromkostninger.

Når vi bortskaffer møbler for store virksomheder, producerer vi altid en miljørapport bagefter til dokumentation. Miljørapporten beskriver projektet og inkluderer:

• donationsmodtagere og hvad, de har fået
• billedudpluk af donationerne
• omfang af evt. udsmidning
• link til evt. artikler og tv-indslag

Donationsnetværket opnåede eksplosive resultater i 2017

flere medlemmer på Donationsnetværket

stykker møbler er doneret væk i 2017

donationsmodtagere i 2017

medlemmer ved udgangen af 2017

Donationer gavner miljøet

Når vi donerer møbler væk i stedet for at smide dem ud, gavner vi miljøet ved at mindske merproduktionen af nye møbler – dermed sparer vi CO2 udledning. I 2017 donerede vi ca. 12.280 stykker møbler væk. Vi forsøger herunder at vise, hvordan denne større mængde møbler gør en reel forskel i vores CO2 aftryk.

Tallene illustrerer, hvilken miljømæssig forskel vores møbeldonationer har udgjort på udvalgte typer møbler. Først beregner vi det estimerede kg CO2 sparet. Dernæst omregner vi den sparede mængde CO2 til en mere forståelig enhed – antal flyveture en person kan flyve tur/retur fra KBH til Mallorca for samme mængde CO2. Når det eksempelvis gælder de 3348 stk stole vi donerede 2017, har vi sparet miljøet for en skadelig CO2 udledning på 126.132 kg CO2. Det svarer til at spare miljøet for 352 flyveture tur/retur fra KBH til Mallorca.

Metode til udregning af CO2 besparelser

Gennem genbrug af kontormøbler og andre produkter undgås produktion af nye produkter. Denne antagelse har skabt fundamentet for udregningerne af CO2 besparelser. Beregningerne er derfor baseret på livscyklusanalyser (LCA), foretaget af det Britiske Furniture Industry Research Association (FIRA) som cradle-to-gate LCA.

Cradle-to-gate LCA  fokuserer på dele af produkters livscyklus og beregner miljøpåvirkningen fra råmaterialeproduktion (cradle) til forhandlerleddet (gate), hvormed brug og bortskaffelse ikke er inkluderet. Denne afgrænsning laves for at skabe et hurtigt overblik over de miljømæssige besparelser, der kan opnås ved at donere kontormøbler frem for at producere nye, set i forhold til CO2 (udtrykt i global warming potential, GWP). Hermed fravælges andre kategorier såsom vandmiljø, ozonlag osv. CObesparelser er udregnet som CO 2equivalent, hvilket betyder at andre miljøpåvirkninger omregnes til at udtrykkes som CO 2.

Til udregning af besparelse udtrykt gennem flyrejser, er SAS’ CO2 beregner anvendt (https://www.sasgroup.net/en/emission-calculator-and-carbon-offset/).

Kilder: Anvendt som primær kilde til CO2 beregninger for møblerne er rapporten: “Benchmarking carbon footprints of furniture products.” FIRA, 2011. Rapporten er baseret på cradle-to-gate livscyklusanalyser af en række møbelprodukter, hvor gennemsnitstal for materialeindhold er anvendt. Dette anbefales normalt ikke i forbindelse med CO2 beregninger, men da produktporteføljen hos 3R Kontor netop består af forskellige produkter, er udregningerne i rapporten det bedste udtryk for diversiteten hos 3R Kontor. TABELLEN herunder viser CO2 besparelsen ved genbrug af forskellige møbler.

Produkt Navn + side i rapporten CO2 besparelse ved donation (kg CO2e)
Stole
Kontorstol Task chair (31) 72
Konferencestol Visitor chair (31) 36
Kantinestol Dining chair (38) 27
Loungestol Arm chair (28) 43
Div. stol1 Dining chair (31) 36
Borde    
Skrivebord 1600mm x 1800mm rectangular desk (35) 35
Konferencebord Dining table (38) 25
Kantinebord Dining table (38) 25
Skolebord Dining table (38) 25
Sengebord Book case (33)2 18
Sofabord Book case (33)2 18
Div. bord3 Dining table (38) 25
Opbevaring    
Skab Cupboard (33) 31
Reol Book case (33) 18
Skuffeboks Desk high pedestal (33) 28
Metalskab Steel pedestal (33) 44
Metalskuffeboks Steel pedestal (33) 44
Diverse møbler    
Sofa Sofa (28) 90
Seng (enkelt) Double mattress (25)4 39,5
Seng (dobbelt) Double mattress (25) 79

1 Div. stol dækker over spisestole, stabelstole, skolestole, barstole, højstole, ståstole

2 Sengebord og sofabord findes ikke direkte i rapporten, men det antages at mængden af materiale svarer til mængden anvendt i en bogreol.

3 Div. bord dækker over borde med faste stel, cafeborde, højborde, foldeborde

4 For enkeltsengen er det angivne tal for dobbeltsengen i rapporten delt med to, da det antages at være repræsentativt for en enkeltseng.

Kort over donationsmodtagere
2017

   

Miljørigtig udsmidning

Udsmidning er sidste udvej, derfor forsøger vi altid istandsættelse eller donation først. Tømmer vi dog inventar, som ikke længere har brugsværdi, bliver det sorteret efter de danske miljømyndigheders regler, og vi betaler naturligvis miljøafgifterne på forbrænding. Sådan sikrer vi, at alt udsmidning foregår på den mest bæredygtige måde.

    

Cirkulær økonomiske modeller

I 3R Kontor ønsker vi at arbejde ud fra cirkulær økonomiske principper for at værne om vores ressourcer på en måde, der skader miljøet mindst muligt.
I efteråret 2017 igangsatte vi et initiativ med at leje af møbler, og på den måde inkorporerer den cirkulære økonomiske model ”product as a service”. Gennem lejeløsninger tilbyder vi nu møbler som en service i den periode kunden har brug for møblerne, hvorefter vi tager dem retur og kan bruge dem igen – og igen.

Lejeløsninger i møbelbranchen er en ny tanke for forbrugeren, og vi ser derfor at flere kunder, skal vænne sig til ideen, før de kan se de økonomiske, miljømæssige og besværlighedsreducerende fordele. Vi ser stort potentiale i denne tankegang og venter os positiv udvikling på markedet over de næste år.

Læs i artiklen her, hvorfor vi mener det offentlige bør leje fremfor at eje

Grøn Indkøbspris 2017

I november 2017 vandt 3R Kontor Grøn Indkøbspris 2017. Vi vandt for vores miljøvenlige og bæredygtige forretningsmodel og det store fokus vi er med til at skabe på mulighederne inden for cirkulær økonomi.

Se hvorfor, vi vandt i videoen her:

SOCIALT ANSVAR

Hos 3R Kontor ønsker vi, at skabe udvikling gennem arbejde – også for dem, der trænger til særlig hjælp for at fungere på arbejdsmarkedet. Derfor følger selve virksomhedens drift vores holdning om, at alle skal have en chance på arbejdsmarkedet, fordi et arbejde skaber trivsel, og trivsel skaber udvikling.

Derfor har vi et princip om at reservere 40 % af vores arbejdspladser til sociale ansættelser – til mennesker, der på en særlig måde, har brug for hjælp til at fungere på arbejdsmarkedet. Vi giver dem en arbejdsplads, der rummer og tilpasser sig deres udfordringer, så de udvikler deres potentiale gennem arbejdet. Målet er, at de lærer at varetage et job, mens de arbejder hos os.

Læs avisartiklerne her

    

Sådan arbejder vi med hinanden

I 3R Kontor arbejder vi som udgangspunkt med den samme gruppe af unge utilpasse drenge, der ikke har fundet glæden ved det ordinære uddannelsessystem og arbejdsmarked. Ofte har disse mænd, trods deres unge alder, en baggrund med kriminalitet, langvarige sygdomsforløb, fysiske handicap samt sociale og/eller psykiske udfordringer.

Vi har i den forbindelse et målrettet samarbejde med Erhvervsskolernes Grund Uddannelse, hvor vi tager unge mænd ind, som på den ene eller anden måde kæmper med at få uddannelsen gjort færdig.

Med den kultur vi skaber arbejdspladsen, motiverer vi dem til at fortsætte. Når de er færdige hos os, har de fået en grunduddannelse, stort kørekort, to års erhvervserfaring og ikke mindst er de selvforsørgende.

Vi har udviklet en fasemodel, vi arbejder ud fra, når vi ansætter nye i job. Hos os er det afgørende at vi matcher arbejdsopgaverne til den enkelte medarbejders udfordringer og kompetencer. Vi har en kultur, hvor det er helt okay at fejle, vi udvikler kompetencer bl.a. gennem uddannelse – og så sætter vi humor højt på dagsordenen.

Vejen til arbejdsmarkedet

    

Socialt udsatte i 3R Kontor

I 3R Kontor er vi 13 ansatte. Ved udgangen af 2017 havde vi fem unge socialt udsatte mænd ansat, som var ufaglærte og arbejdsløse, da vi mødte dem. De er alle i arbejde ved 3R Kontor enten som led i et uddannelsesforløb eller på vilkår, der er tilpasset deres behov. Læs om dem herunder:

25 år

3R kontor fik etableret kontakt til ham via Aarhus kommune. Først var han i praktik, derefter på løntilskud, og blev så fastansat på 37 timer. Han har nu oparbejdet over et års sammenhængende erhvervserfaring, og fortsætter med at udvikle sine kompetencer. Det perfekte forløb, hvis man spørger Aarhus Kommune.

24 år

Han er tidligere kriminel, og har en dom for indbrud. Det vidste 3R Kontor, da vi ansatte ham, og har tilpasset arbejdsopgaver og arbejdstider, så det passer til hans behov og udfordringer. Han startede i praktik, og er nu ansat på 37 timer hos 3R Kontor i et lønnet EGU-forløb, hvor han på den måde tilegner sig både teoretisk viden – og praksiserfaring.

19 år

Han havde droppet EGU-forløbet, og rendte rundt uden noget at lave. Så startede han hos 3R Kontor, og gør nu sin EGU-uddannelse færdig hos os. Han har været ansat på 37 timer knap et år, og vi har fundet et godt match af arbejdsopgaver, han trives med at udvikle sig i.

27 år

Han havde en plet på straffeattesten, da han startede i EGU-praktik hos 3R Kontor i 2015. Undervejs fik han betalt B-kørekort af 3R Kontor, og er nu fastansat på 37 timer. Han har gennem EGU været i gang med at tage lastbilkørekort, og har allerede nu bestået flere dele af kurset. Ligesom han også ved årets udgang kun mangler 5 måneder af sin EGU-uddannelse før han har gennemført. Han er stor rollemodel for de andre, og meget dygtig.

33 år

Han havde begrænset arbejdsevne, og blev derfor tilknyttet 3R kontor igennem revalidering, for at hjælpe ham tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har skabt rammer, der giver ham de fleksible vilkår, han har behov for for at trives, og arbejdsopgaver, som ligeledes matcher hans kompetencer og motivation.

Aarhus Takker-prisen

I 2017 vandt Steffen Max Høgh den Aarhusianske pris for ildsjæle: Aarhus Takker. Han blev nomineret blandt fem finalister på grund af 3R Kontors indsats med at hjælpe socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet gennem køb og salg af brugte kvalitets kontormøbler. Prisen uddeles af Aarhus Byråd og Lokalavisen Aarhus.

Se hvorfor i videoen her:

SAMFUNDSANSVAR

Hos 3R Kontor kigger vi udad og fremad. Vi ser det som en pligt at bidrage til samfundets positive og bæredygtige udvikling. Netop derfor har vores forretning også fokus på at dele viden, skabe viden og bidrage til de mange netværk, konferencer og fora, hvor bæredygtig forretning er på dagsordenen. Herunder vil du se, hvordan vi på flere forskellige måder bidrager til at sikre en mere bæredygtig fremtid.

    

Vi investerer i viden

I 3R Kontor ser vi cirkulær økonomi som en nødvendig tankegang for en bæredygtig omstilling. Derfor valgte vi i samarbejde med Holmris B8 at alliere os med akademikernes verden, og investere i forskning af netop dette område. Derfor ansatte vi i efteråret 2017 ErhvervsPhD Heidi Kristensen.

Heidi, der er Civilingeniør i Miljøledelse og Bæredygtighed, fokuserer de næste 3 år frem sin forskning på cirkulær økonomi og undersøger mere spefickt dens potentiale i offentlige indkøb.

Årsagen til at Erhvervsforskerens øjne faldt på virksomheden 3R Kontor, var interessen for et helt centralt problem inden for cirkulær økonomi:

”3R kontor er en af de få spillere, der er lykkes med at tage de brugte møbler tilbage ind i virksomheden, uden at de taber penge på det. Returtagnings-ordningen, det såkaldte take-back system, er ellers et essentielt problem for virksomhederne, når vi snakker cirkulær økonomi i praksis”, fortæller Heidi.

Take-back systemer er bare en af udfordringerne, når de cirkulær økonomiske tankegange skal gå fra højtflyvende teori til jordnær praksis:

”der er efterhånden ikke tvivl om, om cirkulær økonomi er et perfekt koncept, når vi kigger på det med teoretiske briller. Udfordringen ligger i, at få det til at virke i praksis – så der rent faktisk kommer sorte tal på bundlinjen. Derfor er 3R Kontor så interessant”, deler Heidi.

Vi glæder os meget over samarbejdet, og er spændte på den viden, vi kommer til at bidrage med til gavn for vores virksomhed – og for samfundets bæredygtige udvikling.

  

Partnerskaber og vidensdeling på tværs

Vidensdeling til foredrag og i netværk

Vi er en cirkulær økonomisk tænkende virksomhed, der skaber positiv sammenhæng mellem socialt udsatte på arbejdsmarkedet, positiv miljøpåvirkning og sorte tal på bundlinjen gennem køb og salg af brugte kontormøbler. Efter 3 år med stor succes, har vi mange gode praksis erfaringer med at drive en bæredygtig forretning. Med det i ryggen ønsker vi at være deltagende i debatten om bæredygtighed, cirkulær økonomi og virksomheders sociale ansvar.

Derfor prioriterer vores direktør, Steffen Max Høgh, ressourcer på at holde foredrag og deltage i netværk, paneldebatter og konferencer.

Lokalt samarbejde på tværs

Vi bliver ofte spurgt om at sponsorere events med lån af møbler, da vores forretningskoncept er almindeligt kendt og det giver eventet mulighed et ekstra branding pift – at de har lånt bæredygtige møbler. I 2017 lånte vi bl.a. møbler til:

  • Deleøkonomisk Folkemøde 2017
  • Åbningen af Aarhus Letbane
  • AROS kunstudstillinger
  • Festivalen Distortion

Inspiration til faglige studier

I 2017 oplevede vi stor interesse fra unge studerende, der med hver deres faglighed havde interessere i at lave fagligt relevante opgaver med vores forretningskoncept som udgangspunkt. Vi byder interessen velkommen, og ser en spændende rolle i at bidrage til unges faglige udvikling.

I løbet af året havde vi fire forskellige hold pædagogstuderende fra VIA University College, som hver især skrev deres afsluttende bachelor opgaver om vores måde at integrere socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Vi havde en HA studerende fra Aarhus BSS, som skrev en økonomiopgave om aktivitetsbaseret omkostningsførelse af produkterne hæve/sænke-borde og kontorstole.

Status på CSR-mål
2017

Øge samarbejde med kommunerne i Danmark

Siden sidste år har vi taget flere skridt i den retning. Vi har ansat en erhvervsPhD, som forsker i cirkulær økonomi og dens potentiale ind i offentlige indkøbsaftaler. Det giver os både ny viden, og ikke mindst en ny platform, som muliggør en tættere kobling til samarbejde med kommunerne. I den forbindelse har vi i slutningen foråret af 2018 et færdigudviklet kommunekoncept klar, som vi fremover tilbyder større kommuner rundt i landet.

60%

Udvide med flere afdelinger nationalt

Siden sidste år har vi ikke etableret flere lokale afdelinger. Det skyldes i høj grad manglen på aftaler med nye kommuner, hvor vi derfra har vurderet, at oprettelsen af nye lokationer ikke vil bæredygtig hverken økonomisk eller socialansvarligt. Den knappe efterspørgsel i nærområdet ville kun kunne beskæftige få ansatte, som ydereligere skulle bruge mange ressourcer på at etablere en ny afdeling.

0%

Optimere tre cirkulære forretningsmodeller

90%

Product as a service

Product as a service

Siden sidste år har vi fået etableret en fast lejeløsning, hvor vi tilbyder vores kunder at leje møbler fremfor at eje. Denne type aftaler har haft en stille start, men vi ser, at konceptet vinder fart, jo mere kunderne vænner sig til ideen.

100%

Deleøkonomi - Donationsnetværket

Deleøkonomi – Donationsnetværket

Sidste års resultater har sprængt rammen for målet på flere parametre. Ved udgangen af 2016 havde vi 1.700 medlemmer, vi har oplevet enorm interesse fra pressen om donationskonceptet med flere nationale TV-indslag, der samlet set fortæller os, at 3R Kontor og Donationsnetværket er blevet endnu mere synligt nationalt.

100%

Product Life Cycle Extension

Product Life Cycle Extension

Siden sidste år har vi optimeret proces og form på Donationsnetværket, så endnu mindre møbler går til spilde ved udsmidning. Samtidig har vi skabt en ny struktur internt på lageret, som sikrer en mere effektiv håndtering af de brugte møbler.

80%

CSR MÅL 2018

3R Kontor stræber altid efter vores vision – at behandle alt som en ressource. Fundamentet i virksomhedens koncept bygger netop på genanvendelse af møbelbranchens ”affald”. Det er med afsæt i håndteringen af disse brugte kvalitetsmøbler 3R Kontor vil udvikle sig – uanset om det gælder salg, opkøb, leje, istandsættelse eller donation. I 2018 vil vi fortsætte med at udvikle vores unikke forretningskoncept, og har derfor sat følgende mål:

MÅL 1:
Teknologiske løsninger for grøn udvikling

For at effektivisere og optimere vores forretningsaktiviteter ydereligere skal vi udvikle teknologiske løsninger. Vi udvikler bl.a en app, som gør donation og salg af brugte møbler mere enkel og hurtig.

 

MÅL 2:
Fortsat øget samarbejde med kommunerne

Som en del af en bæredygtig udvikling for samfundet, ser vi stort potentiale i at indgå partneraftaler med kommunerne på offentlige indkøbsaftaler, der giver plads til cirkulær økonomi og dermed brugte møbler. Vi har et mål om at indgå mindst et kommunepartnerskab i 2018.

 

MÅL 3:
Integration i koncernen Holmris

I 2017 blev vi opkøbt af Holmris B8, og er nu ejet 100 % af koncernen. De er positive overfor vores bæredygtige forretningskoncept, og ønsker at integrere flere elementer af 3R Kontor i deres forretning. Målet er at forme et koncept for miljørigtig bortskaffelse af deres kunders gamle møbler. Med koncernens salg af nye møbler for ca. 1. mia. kr. årligt vil konceptet mindske ressourcesplid i en helt ny skala.

 

Lad os holde kontakten

online writing services